Sezaryanın Riskleri

Doktorlar oluşabilecek istenmeyen komplikasyonlardan korunmak için çok çaba harcamaktadırlar. Şişman, daha önceden ameliyat geçirmiş veya tıbbi bir problemi olan hastalarda bu komplikasyonlar artmaktadır. Kesi yerinde enfeksiyon, şişme, kanama veya skar...

Sezaryen doğum nedir?

Sezaryen ameliyatı, bebeğin karnın kesi ile açılarak doğurtulması işlemidir. Normal doğumun mümkün olmadığı veya normal doğumun bebek ve anne açısından güvenli olmadığı durumlarda yapılır. Ameliyat süresince genel anestezi ya da...

SÜRFAKTAN TEDAVİSİ NEDİR

Yenidoğan döneminde, özellikle ileri solunum sıkıntısı hastalığına sahip prematür bebeklerde, kullanılır. Günümüzde önemli yenidoğan tedavileri arasındadır. Temel olarak endotrakeal, nefes borusu kullanılarak ya da daha farklı teknikler ve tıbbi cihazlar...

SÜRFAKTAN NEDİR ?

Bir fosfolipid karışımı olan sürfaktan; %90 lipid, %10 proteinden oluşur. Sürfaktan, Tip 2 endotelyal hücrelerde üretilip ,alveolar boşluğa salınan bir maddedir. Sürfaktanın temel görevi hava sıvı bariyerindeki yüzey gerilimini azaltmak...