Psödomiksoma Peritonei (PMP)

Apendiks ve overin müsinöz neoplazilerinden gelişir.Daha çok apendiks kaynaklıdır. Peritonda müsin birikimi ve tümör implantları ile karakterizedir. Uzak metastaz yapmaz.Yavaş ilerler. Hastalar karın şişliği ve karın ağrısı şikayetiyle başvururlar. Görüntülemede...

Over Tümörleri Sınıflaması

Epiteliyal Over TümörleriSeröz Müsinöz EndometrioidBerrak hücreliBrennerMikst epitelialUndiferansiyeGerm Hücre Kökenli TümörlerTeratomDisgerminomEmbriyonal KarsinomEndodermal sinüs tümörleriKoryokarsinomGonadoblastomGonadal Stroma Kökenli TümörlerGranüloza Teka hücreliSertoli Leyding hücreliGynandroblastom Lipid hücreli Non Spesifik Mezenkim Kökenli TümörlerFibrom,Hemanjiyom ,Leiomyom,LipomLenfomaSarkomMetastatik Over Tümörleri