Over Tümörleri Sınıflaması

 1. Epiteliyal Over Tümörleri
  • Seröz
  • Müsinöz
  • Endometrioid
  • Berrak hücreli
  • Brenner
  • Mikst epitelial
  • Undiferansiye
 2. Germ Hücre Kökenli Tümörler
  • Teratom
  • Disgerminom
  • Embriyonal Karsinom
  • Endodermal sinüs tümörleri
  • Koryokarsinom
  • Gonadoblastom
 3. Gonadal Stroma Kökenli Tümörler
  • Granüloza Teka hücreli
  • Sertoli Leyding hücreli
  • Gynandroblastom
  • Lipid hücreli
 4. Non Spesifik Mezenkim Kökenli Tümörler
  • Fibrom,Hemanjiyom ,Leiomyom,Lipom
  • Lenfoma
  • Sarkom
 5. Metastatik Over Tümörleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir