Meflokin (Lariam)

Sıtma ilacıdır. Antimalaryal ilaçtır. Parazit tedavisinde kullanılır. Etki mekanizması:Kan hücresi (eritrosit) içindeki parazitleri öldürür. Klorikine dirençli plasmodium falciparum ve plasmodium vivax tedavisinde kullanılır. Sıtmanın yaygın olduğu bölgelere gitmeden önce profilaktik...