Anormal Uterin Kanamalar (AUK)

Menstruel kanamalar dışındaki kanamalardır. Disfonksiyonel uterin kanama (DUK); organik bir nedene bağlı olmayan, normal dışı uterus kanamalarıdır. Hipotalamo-hipofizer akstaki hormonlar arası dengesizlikten kaynaklanır. Normal menstruasyon: 21-35 gün arası aralıklarda ,kanama miktarı ise...

Favipiravir nedir?

Avigan veya favilavir firma isimleridir.  RNA virüslerine karşı geliştirilmiş bir antiviraldir. Grip,batı nil , sarıhumma virüsü, flavivirüsler ,arenavirüsler, bunyavirüsler, alphavirüsler,enterovirüsler ve rift vadisi ateşine karşı etkinlidir. Şubat 2020'de Favipiravir, Çin'de ortaya çıkan COVİD-19 hastalığının deneysel tedavisi...

LEVONİDİN 750 mg tablet nedir?

Etkin maddesi:Etkin maddesi levofloksasin ‘dir. Florokinolon grubundadır. Geniş spekturumlu bir antibakteriyeldir. Kullanıldığı yerler: Pnömoni (Zatürre)Kronik bronşitSinüzitŞiddetli idrar yolu enfeksiyonundaProstatitAkut piyelonefritŞiddetli deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında (abse)Şarbon tedavisinde Kullanılmaması gereken durumlar:...

EXCİPİAL LİPO %4

Etkin maddesi: Her 100 gr da 4 gr üre (Karbamid) içerir. Cilt üzerine sürülür. Nemlendirici etkisi ve içeriğindeki yağlar ile cildin durumunun iyileşmesini ve normale dönmesini sağlar. Böylece kuru cilt...

Over Kanserleri

Doğumdan itibaren over de kanser gelişme olasılığı %1,7 'dir. Over kanser sınıflaması: Epitelyal over kanserleri (%85-90): seröz tümörler %42, müsinöz tümörler %12, endometrioid tümörler %15, mezonefroid (clear cell) %6, brenner tümörü,...

GYNO-LOMEXİN 600 mg Ovül

Etkin maddesi:Fentikonazol nitrat 600mg'dır. Mantarlara karşı etkili ilaçtır.Antifungaldir. Özellikle vajinal pamukçuğa neden olan Candida albicans’a karşı etkilidir. Vajinal yolla kullanılır. Kullanılmaması gereken durumlar: GYNO-LOMEXİN içeriğindeki maddelere alerjiniz varsaİmidazol grubu ilaçlara...

Remdesivir nedir?

Antiviral ilaçtır. Viral RNA polimeraz inhibe eder. Nükleotit analoğudur. Ebola virüsü ,Marburg virüsü ,RSV ,Junin virüsü ,Lassa ateşi virüsü ,Nipah virüsü ,Hendra virüsü,MERS ve SARS gibi tek sarmalı RNA virüslerine...

Dornaz Alfa

Etki mekanizması: İnsan DNaz I enziminin rekombinan formudur. Bu nedenle “rekombinant human DNAz” (rhDNaz) olarak da adlandırılır. Serbest DNA’ları yıkar. Kistik Fibrozis hastalarda ölmüş nötrofillerin DNA’larını yıkarak ,mukusun yoğunluğunu azaltır...