Endometrial Hiperplazi

Endometrium yapılarındaki hiperplastik değişiklikledir. Endometrium karsinomu için prekanseröz lezyonlardır.

Patoloji: Glandların sayısında artış, glandlarda dilatasyon, stromada aşırı proliferasyon, dilate glandlarda sırt sırta dizilme (back to back crowding), glandüler epitelde polarizasyon kaybı, glandüler epitel hücrelerinde tabakalaşma (stratifikasyon), hücrelerde atipik değişikliklerin olmasıdır.

Sınıflaması: Basit, kompleks, basit atipili, kompleks atipili şeklindedir.Bu sınıflama endometrial hiperplazilerin endometrial karsinoma dönüşme hızına göre yapılıyor.

Sitolojik nükleer atipi malignleşme risk artışını en çok belirleyen bulgudur.

Endometrium kanserinin insidansını artıran faktörler: Menapozun uzaması, HT ve DM, obezite, yüksek sosyoekonomik durum, aile anamnezi, PCOS,HRT,tamoksifen, menapozda östrojen alımı, östrojen salgılayan tümör artırır.

Çocuk doğurma ve menarşın gecikmesi endometrium kanser insidansını azaltır.

Endometrial karsinoma insituda tanı kriterleri: Nükleer hiperkromatizm, nükleusta büyüklük ve şeklinde irregülarite, nükleusta büyüme, sitoplazmada eozinofili, nükleer polarite kaybı, intraglandüler epitelyal köprüleşmeler, nükleer kromatinde kabalaşmadır.

Tip 1 endometrial karsinom: Endometrial hiperplazi ile ilişkilidir. Nulliparite, obezite, HT, DM, over kaynaklı aşırı östrojen üretimi, ekzojen kaynaklı östrojen kullanımı ile ilişkilidir. İyi diferansiye ve düşük stage iyi prognozludur.

Tip 2 endometrial karsinom: Endometrial hiperplazi ile ilişkili değildir. Klasik risk faktörleri yoktur. Kötü diferansiye ve yüksek stage kötü prognozludur.

Tanı: Anormal uterin kanamalar, endometrial biyopsi, USG’de endometrial kalınlığın 5 mm’nin üstünde olması, TV-USG’ de endometrial yapıların düzeninin kaybolması ve kavitede sıvı birikimi, sonohisterografi, postmenapozal dönemde PAP smearde normal endometrial hücrelerin varlığı, histeroskopi, doppler USG’dir.

Tedavi: Hormonal tedavinin kesilmesi, izole progesteron (MPA, megesterol asetat), östrojen + progesteron, danazol, GnRH analogları, progesteron içeren RİA’lar, endometrial ablasyon (cryo -thermo), histerektomi, intrakaviter radyoterapidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir