Remdesivir nedir?

Antiviral ilaçtır. Viral RNA polimeraz inhibe eder. Nükleotit analoğudur. Ebola virüsü ,Marburg virüsü ,RSV ,Junin virüsü ,Lassa ateşi virüsü ,Nipah virüsü ,Hendra virüsü,MERS ve SARS gibi tek sarmalı RNA virüslerine...

Dornaz Alfa

Etki mekanizması: İnsan DNaz I enziminin rekombinan formudur. Bu nedenle “rekombinant human DNAz” (rhDNaz) olarak da adlandırılır. Serbest DNA’ları yıkar. Kistik Fibrozis hastalarda ölmüş nötrofillerin DNA’larını yıkarak ,mukusun yoğunluğunu azaltır...

VIAGRA 100 mg tablet

Etkin maddesi:100 mg sildenafil’dir. Fosfodiesteraz tip 5 inihibitörüdür. Penisteki kan damarlarının gevşemesini sağlar ve cinsel uyarılma sırasında kanın penise akımını sağlayarak etki gösterir. Viagra sadece cinsel uyarılma sonrasında penisin sertleşmesini...

Corpus Uteri Kanserleri

En sık görülen jinekolojik kanserdir. Kadınlarda görülen tüm kanserler içerisinde de 4. sırada yer alır. Endometriyum kanserinin ortalama görülme yaşı 61’dir ve hastaların çoğu 50-59 yaş arasındadır. Hastaların dörtte üçü...