Serviks Kanseri (Rahim Ağzı Kanseri)

Tüm dünyada meme kanserinden sonra kadınlarda 2.en sık rastlanılan kanserdir. Ortalama yakalanma yaşı 52 ‘dir.

Bütün dünyada her yıl 500 000 kadın hasta olur ve bunların 250 000 i ölür.

Servikal kanser skuamo-kolumnar kavşaktaki metaplazik epitelin malign değişime uğraması ile başlar. Burada en önemli etken onkojenik HPV infeksiyonudur. HPV’ye bağlı invaziv kanser hücrelerinde E6 ve E7 transforme edici gen çoğalması görülür ve bu proteinler, tümör baskılayıcı p53 ve pRB proteinlerini baskılarlar ve hücre kanserleşir.

Displazi = CİN denince “bozulmuş büyüme veya gelişme’’ anlaşılır. Sebep çoğunlukla HPV tip 16-18 ve HSV tip 2‘dir. Klinik belirti yoktur, tanı smearla konur, tedavi olmazsa kansere kadar ilerler. CİN ve kanser % 80-85 oranda skuamo-kolumnar kavşaktan çıkar.

Kolposkop Kullanımı: 
 • Yassı epitel metaplazisi,benin HPV infeksiyonları ve çeşitli derecede CİN’ler kolposkopta asetobeyaz ve anormal kapiller değişimlerle beraberdir. Serviks % 3 lük asetik asit ile yıkanır,1-2 dakika sonra kolposkopla değerlendirme başlar.
 • Lugol solusyonu kullanarak (% 25 lik), daha az matür alanlardaki yüksek grade lezyonlar hardal sarısı renkte tanınırlar.
Konizasyon endikasyonları: 
 • Yeni dönüşüm bölgesi görülmüyorsa,
 • CİN 2-3 saptandıysa,
 • Biyopside CİN olsa da kolposkopide invazyon düşünülüyorsa,
 • Sitoloji ve histoloji uyumsuz sonuç verdiyse,
 • Sitolojide adenokarsinom in situ şüphesi varsa,
 • Biyopside mikroinvazyon varsa konizasyon yapılır.

Tarama ile erken tanı ve sağkalım oranı yüksektir. Preinvaziv dönemi uzundur. Sitoloji programları uygulanır.

Tek (-) PAPS; riski % 45 azaltır. 9 (-) PAPS; riski % 99 oranında azaltır. Preinvaziv lezyonlar etkili bir şekilde tedavi edilebilir.

CİN tedavisi:Krioterapi, lazer, diatermi, loop elektrocerrahi eksizyon prosedür (LEEP), konizasyon, histerektomi’dir.

Serviks kanseri risk faktörleri: 

 • Düşük sosyoekonomik düzey ve kötü hijyen,
 • İlk koitus < 16 yaş,
 • Kocası ya da kendisi birden fazla partnerli hanımlar,
 • Sigara içen
 • HIV infeksiyonlu, HPV, genital herpes, kronik klamidia infeksiyonunun olması,
 • İmmunosupresyon,
 • Kötü beslenenlerde
 • DES kullananlarda risk fazladır.
Aşı yapılabilir mi? Yararlı mı?

Eğer seksüel aktif olmadan kadınlar aşı olurlarsa servikal kanser olma ihtimalleri % 85 azalır.

Klinik belirtiler: 

 • Erken dönem: Servikal kanserin erken evresi tamamen asemptomatiktir. Vaginal kanama, dokunmakla kanama, kötü kokulu akıntı, vaginal kitle ele gelmesi vardır. 
 • Geç dönem semptomları: Kasık ve bacak ağrısı, sırt ağrısı, fistüller, hidronefroz, alt ekstremite ödemi, anemi vardır.

Fizik muayenede dokunma ile kanamalı serviks, bimanuel muayene ile fıçı serviks (endofitik gelişimlerde), ülseratif görünüm vardır. 

Tanıda Lezyondan ya da şüpheli alandan (anormal vaskülarizasyon, düzensiz yüzey, epitel kaybı, renk farklılığı) kolposkopi eşliğinde biyopsi alınmalıdır.

Mikroinvaziv kanser (MICA):
 • Squamoz hücreli serviks kanseri hemen daima squamo-kolumnar bileşkedeki metaplazinin CIN 1-II-III ve mikroinvaziv karsinom sürecine girmesi ile oluşur.
 • MICA; stromaya 5mm den az invazyon yapan ve 7 mm den az horizontal yayılım gösteren kanserlerdir. Tedavi şeklini ve prognozu lenfatik metastaz belirleyeceğinden, tedavi invazyon derinliğine göre değişir.
Serviks Kanseri Türleri:
 • Squamoz hücreli serviks kanseri (% 85-90)
 • Adenokarsinom (%10-15)
 • Diğer malign hastalıkları
Evrelendirme:
 • Evre 0: İntraepitelyal karsinom
 • Evre 1 (%38): Tümör servikse sınırlı
 • Evre 2 (%32): Tümör serviks dışında
 • Evre 3 (%26): Tümör 1/3 vajende / kemik pelvise yayılmış
 • Evre 4 (%4): Tümör kemik pelvis dışında
Yayılım: 
 • En sık direkt invazyon (parametrium, vajen, korpus, rektum, mesane).
 • Lenfatik metastaz (en önemli prognostik faktör)
 • Hematojen yayılım (ileri evrede)
 • İntraperitoneal yayılım

Tedavi:Evresi ve türüne göre cerrahi ,kemoterapi, radyoterapi ve kombine tedavi uygulanır.

Nüks olgularda tedavi; nükslerin %74 ü ilk 2 yıl içinde gelişir,bu hastaların 1 yıllık yaşam şansı %10-15’dir.

Prognoza etki eden faktörler: 
 • Lenf nodu tutulumu
 • Tümör hacmi
 • İnvazyon derinliği
 • FIGO evresi,
 • Histolojik tip,
 • Yaş
 • Eşlik eden hastalıklar’dır.

En sık ölüm nedenleri: Üremi %50-60, enfeksiyon %40, kanama %7’dır.

Gebede Serviks Kanseri:
 • 20. haftadan önce gebelik göz ardı edilip asıl tedavi uygulanır.
 • 20.haftadan sonra fetus matur hale gelir gelmez sezaryenı takiben histerektomi uygulanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir