Pelvik Organ Prolapsusu (POP)

Pelvik organların bir veya bir kaçının normal pozisyonlarından daha aşağıya doğru yer değiştirmesidir (herniasyon).

Klinik sınıflandırma sarkan veya sarkıyor imajı yaratan organa göre yapılır. Başlıca yer değiştiren organlar; mesane, üretra, uterus ve rektumdur. Pelvik relaksasyon vajina referans alınarak tarif edilmektedir.

Her 9 kadından 1’i pelvik relaksasyon  ve /veya stress inkontinans nedeniyle en az bir kez  operasyon geçirmektedir.

Pelvik taban anatomisi  2 tabakadan oluşur.

 •  1-Pelvik diyafragma: Pelvis tabanı destek dokusunun üstte kalan kısmını oluşturur. Levator ani , koksigeus kasları ve bunların fasyalarından oluşur.
 •  2-Ürogenital diyafragma: Pelvis tabanının ikinci tabakasıdır. M. bulbokavernosus, M. transvers perineinin derin ve yüzeyel katları ile en dış kısmını eksternal sfinkter kasları oluşturur.

En önemli kas levator ani kasıdır.

Pelvik organ prolapsusunun (POP) nedenleri:

 • İleri yaş, menopozda olmak, obezite , iş stresi, geçirilmiş histerektomi, ayakta ağır kaldırma işlerinde çalışanlarda daha sık görülür.
 • Genetik faktörler: Pelvik organ prolapsuslu(POP) kadınların ailesinde %30 POP vardır. Irk olarak ise beyazlarda daha fazladır.
 • Çevresel faktörler: Zor doğum, iri bebek doğurma, müdahaleli doğumlar, endopelvik fasiada yırtılma ve gerilme ile çatlaklar oluşturur, destek azalır. Kronik kabızlık ve öksürük bu hasarı artırabilir. Pelvik taban kasının sinir yaralanması da etkendir.

Pelvik organ prolapsusunun (POP) semptomları:

Ele gelen kitle, bası hissi, yürümede zorluk, ilişki kurmada zorluk, idrar kaçırma (inkontinansı), işemede zorluk, kabızlık, sık idrara çıkmadır.

Pelvik organ prolapsusunun (POP) bulguları:

 • Sims spekulumu ile (tek uçlu )muayene yapılırsa bulgular daha iyi şekilde belirlenir.
 • Enteroselin rektoselden ayırt edilmesi için rektovajınal  muayene faydalı olabilir.
 • Ayaktada muayene yapılabilir.
 • Tanı temelde muayene bulgularına dayanır. Görüntüleme yöntemlerinin tanıda  kullanılmasında fikir birliği  yoktur.

Pelvik organ prolapsusunun (POP) evreleri:

 • Evre 0: Prolapsus yok.
 • Evre 1: Prolapsusun en distal kısmı hymen seviyesinin 1 cm üstünden daha yukarıdadır.
 • Evre 2: Prolapsusun en distal kısmı hymen seviyesine 1cm den daha yakındır.
 • Evre 3:Prolapsusun en distal kısmı hymenden 1 cm’den fazla dışarı çıkmıştır.
 • Evre 4:Vajına tamamen veya tamamına yakını dışarı çıkmıştır.

Pelvik organ prolapsusunun (POP) tedavisi:

 • Asemptomatik hafif olgularda tedavi gerekmeyebilir. 
 • Konservatif yaklaşımda pesserler kullanılabilir.
 • Temel tedavi cerrahidir. Pelvik taban defektleri onarılır.
 • 40 yaş üstü ve çocuk isteği olmayan vakalarda vajinal histerektomi uygulanır.

Sistosel: Mesane tabanının sarkmasıdır. Sarkma, idrar kaçırma(inkontinansı) vardır. 

Üretrosel: Üretra alt duvarının sarkmasıdır.

Sistoüretrosel: Mesane ve üretra alt duvarının sarkmasıdır.

Rektosel: Rektum üst duvarının vagene doğru kabarmasıdır.

Enterosel (douglasosel): Douglas boşluğunun vajene sarkmasıdır.

Uterus sarkmaları:

 • Descensus uteri: Uterusun aşağı doğru yer değiştirmesidir. 
 • Dessensus koli uteri elangasyo: Uterusun aşağı doğru yer değiştirmesi ile birlikte serviks uzunluğunda artış olmasıdır. 
 • Prolapsus uteri parsialis: Uterusun kısmen introitus dışına çıkmasıdır. 
 • Prolapsus uteri totalis: Uterusun tümünün introitus dışında olmasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir