Corpus Uteri Kanserleri

En sık görülen jinekolojik kanserdir. Kadınlarda görülen tüm kanserler içerisinde de 4. sırada yer alır. Endometriyum kanserinin ortalama görülme yaşı 61’dir ve hastaların çoğu 50-59 yaş arasındadır. Hastaların dörtte üçü...

Psödomiksoma Peritonei (PMP)

Apendiks ve overin müsinöz neoplazilerinden gelişir.Daha çok apendiks kaynaklıdır. Peritonda müsin birikimi ve tümör implantları ile karakterizedir. Uzak metastaz yapmaz.Yavaş ilerler. Hastalar karın şişliği ve karın ağrısı şikayetiyle başvururlar. Görüntülemede...

Polihidroamniyos

Amniyotik mayinin 2000 ml üstünde olmasıdır. (Obstetrik ultrasonda tek kadranda 80ml üstünde ve 4 kadranda 200 ml üstünde ölçülür.) Nedenleri: Çoğunun nedeni bulunmaz.En sık bilinen neden annedeki şeker hastalığıdır.Özofagus gelişmemesiAnensefali...

Göz Seğirmesi

Üst ya da alt göz kapağında meydana gelen kas spazm’dır. Spazmın süresi birkaç dakikadan ,saatlere ,günlere kadar devam edebilir. Seğirme nedenleri: Aşırı kafein StresAlkolGöz yorgunluğu Uzun süre ekrana bakanlarda Parlak...

Preeklampsi ve Eklampsi

Preeklampsi ve eklampsinin neden olduğu henüz bulunamamıştır.Bulgular sonuncunda tanı konmaktadır. Preeklampsi henüz açıklanamayan nedenlere bağlı kapiller damarları (kılcal damarları) etkileyen bir hastalıktır.Bu yüzden tüm vücudu etkiler. Bulgular: Önceden olmayan tansiyon...