KOAH

Akciğerde bulunan bronş dediğimiz hava keselerinin tıkanması sonucu oluşur. KOAH :Kronik obstürktif akciğer hastalığının kısaltmasıdır. Semptomları:Nefes darlığı ,solunum güçlüğü,balgam çıkarma ve sürekli öksürüğün eşlik ettiği hastalıktır. Nedeni:Sigara kullanımı ve kirli...

REFLÜ

Mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasıyla oluşur. Mide ile yemek borusunun birleşim yerinde kapakçık vardır.Bu kapakçığın tam kapanmaması nedeniyle mide asidi yemek borusuna kaçar. Mide asidi yemek borusuna zarar verir...

ÇOCUKLARDA APANDİSİT

Karın ağrısı ilk bulgudur ,genellikle ateş,bulantı ve halsizlikte eşlik eder.Karın ağrısının özelliği göbekten başlayıp 6-8 saat sonra sağ alt karın bölgesine geçmesidir. En sık nedeni sertleşmiş kaka(fekaloit)'dır. En sık 5-12...

KARIN AĞRISI

Birçok hastalık karın ağrısına yol açabilir. En sık barsak enfeksiyonu (gastroenterit) neden olur.(Yediklerimize bağlı ishal vb.)Acil müdahale edilmesi gereken apandisit olabilir.Safra kesesi iltihabı (kolesistit) ,safra yolu iltihabıPankreas iltihabı ,pankreas ile...